TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00040 - Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ infrastruktúrájának fejlesztése

Projekt címe, azonosító száma:

"Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ infrastruktúrájának fejlesztése című TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00040 azonosító számú" projekt.

Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 59.999.984 Ft.
Kedvezményezett: CSANÁDAPÁCA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Támogatási mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. 10. 31.

Konzorciumi partner: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:

A projekt célja:

Békés megye déli részén fekszik, Békéscsabától, a megyeszékhelytől 25 kilométerre, Orosházától 20 kilométerre. Csanádapáca az orosházi kistérségben fekvő település, a leghátrányosabb kistérségi települések egyike.

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ 2002. év óta működik a település központjában, mely az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja: - étkeztetés - házi segítségnyújtás - idősek, demens betegek nappali ellátása – intézményen belüli szociális foglalkoztatás. A szolgáltatások igénybe vétele Csanádapácán a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ, Horváth Lajos tér 5. szám (582 hrsz.) alatt található épületében valósul meg. A Központ fenntartója Csanádapáca Község Önkormányzata. Az épület esetében jelenleg lépcsőn és az udvarban megépült, előírásoknak nem megfelelő rámpán keresztül lehet elérni a szolgáltatásokat. Az akadálymentes közlekedés biztosítása miatt több helyen szükséges a meglévő nyílászárók szélesítése, akadálymentes Wc kialakítása. Az épület hagyományos szerkezetű épület, a falai, födémje hőszigetelés nélküliek, nyílászárói elavultak.

A projekt eredményeként megvalósuló szociális és/vagy gyermekjóléti szolgáltatói tevékenység leírása:

A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ 2002. évben kezdte meg működését a település központjában. A szociális alapszolgáltatásokhoz a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ biztosítja a településen élők számára az egyenlő esélyű hozzáférést. A preventív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújtanak a lakosság önálló életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez. A Központ fenntartója Csanádapáca Község Önkormányzata. A szolgáltatás kapcsán felmértük a demens nappali ellátásban ellátandók számát és a pszichiátriai betegek-szenvedély betegek számát. A területileg ellátandó település Csanádapáca község, mely 2672 fő lélekszámmal rendelkezik.

A fejlesztett épület teljes mértékben megfelel a környezeti fenntarthatóságnak, teljes mértékben minden fogyatékosságnak megfelelően akadálymentesített lesz. Az alábbiakban a tervezett fejlesztendő épület rövid műszaki leírását mutatjuk be. Új korszerű, hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászáró kerül beépítésre. Az ablakok, bejárati ajtók korszerű műanyag nyílászárók hármas ütközéssel és hőszigetelő üvegezéssel készülnek. A meglévő hő leadók, radiátorok cserélve lesznek. Az új járófelületek beton térkővel készülnek, a burkolatban, színben és felületben eltérő vezetősáv kerül kialakításra. A lejtésviszonyok miatt korlátok és melvédek kialakítására nincs szükség. Rámpa kialakítására szükség volt, mely során 5 % emelkedésű rámpa és lépcső kerül kialakításra. A térkő burkolatú rámpákat 10 cm –es lecsúszás gátló peremmel és kétoldali követő kapaszkodókkal kell felszerelni.

Az akadálymentes közlekedés biztosítására az építmény belső közlekedőit és tereit összefüggő csúszás és süppedésmentes padlóburkolattal kell ellátni, a vakok és gyengénlátók számára eligazodást segítő kitapintható padlóburkolat és optikai vezető sáv létesül.

A tervezett létesítmény előtt, annak utcai főbejáratától 50 méterre meglévő parkolóban felfestéssel mozgáskorlátozott parkolót kell biztosítani, egy mozgáskorlátozott parkoló, amelynek szélessége 4,6 m.

A projektben a munkaerő megtartása várható. A fejlesztés hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A fejlesztendő szociális alapellátási szolgáltatások hozzájárulnak a családi terhek csökkentéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.

Hatására biztosított lesz a megfelelő intézményi háttér, hozzájárul a területi különbségek kiegyenlítődéséhez, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez. A projekt eredményének hatására fenntartható és magas színvonalú önkormányzati szociális alapszolgáltatást tudunk biztosítani Csanádapáca ellátási területén élő személyek, ellátottak, ellátást igénybe venni kívánók számára. A felsorolt tevékenységek fejlesztését tervezzük jelen projekttel, hiszen a település elhelyezkedése és lakosságának szociális helyzetéből, korösszetételéből eredendően a társadalmilag leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítását eredményezi a projekt.

Hatására biztosított lesz a megfelelő intézményi háttér, hozzájárul a területi különbségek kiegyenlítődéséhez, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez. A projekt eredményének hatására fenntartható és magas színvonalú önkormányzati szociális alapszolgáltatást tudunk biztosítani Csanádapáca ellátási területén élő személyek, ellátottak, ellátást igénybe venni kívánók számára.

1. mérföldkő

Az 1. mérföldkőben véglegesítésre és pontosításra kerültek a tervdokumentációk. Tervezői nyilatkozattal igazoltuk, hogy az 5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5. hrsz. 580/5. sz. alatti Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ tervezett energetikai felújítása a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1., 2., és 5. bekezdése szerint építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység. Elkészítésre és benyújtásra kerültek a tervezői költségbecslés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről az energetikai tanulmány. A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi tag részéről 4 fő kolléga került bevonásra (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 2 fő projekt asszisztens) és a projektmenedzsment szervezet 2017.07.01-től felállításra került, részt vesz a projekt megvalósításában.

A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfeleltetés megtörtént. A KTK szerinti ütemezésnek megfelelően a település honlapjáról elérhető a projekt aloldala, illetve kihelyezésre került a fejlesztés helyszínén a „C” típusú tábla.

2. mérföldkő

A „Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentum a TSZ kötés keretében elkészítésre és véglegesítésre került. A 2. mérföldkőben elkészült a részletes költségvetés. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásra került a Képviselő-testület 173/2017.(XII.22.) sz.kt. hat döntött az eljárás eredményességéről, a nyertes kivitelező kiválasztásáról, valamint felhatalmazta a polgármestert a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre. A közbeszerzési eljárás 2018.02.13.-án támogató tartalmú közbeszerzési utóellenőrzési jelentésben részesült. A kivitelezési szerződés megkötésre került. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában.

Kapcsolódó dokumentumok >>>ITT<<< olvashatók!

3. mérföldkő

A projektmenedzsment szervezet a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a kivitelezővel az érintett területet bejárták és az építési feladatokat átbeszélték, feltárták, ismertették az előzményeket, ismereteket szereztek. Az építési napló megnyitásra került, a munkaterület átadás-átvétele 2018. január 12-én megtörtént. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készült, mely a szakmai beszámoló során csatolásra került. Első ütemben a kivitelező 25%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.

4. mérföldkő

A kivitelezés második ütemében a kivitelező 50%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. A műszaki ellenőr megbízási díjának kifizetési igényléséhez szükséges dokumentumok összeállítása elkezdődött, melynek benyújtásáról későbbiekben gondoskodunk. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.

5. mérföldkő

A kivitelezés harmadik ütemében a kivitelező 75%-os készültségi fokig jutott el a kivitelezési folyamatokban. Műszaki ellenőr a szerződésében vállalt feladatait folyamatosan ellátta/ellátja. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően folyamatosan részt vesz a projekt megvalósításában.


6. mérföldkő

A Kivitelezés 100%-ban megvalósításra került, a sikeres műszaki átadás-átvétel 2018.07.16-án megtörtént. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában.

7. mérföldkő

Beszerzésre kerültek az igényelt eszközök. A kötelező tájékoztatási feladatok elvégzésre kerültek. A projekt záró elszámolása és beszámolója a megadott határidőig benyújtásra került.