Pénzügyi ügyintéző munkakör

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében a könyvvezetéssel, számlavezetéssel, számlázással, analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, ÁFA és egyéb blások készítése és a pénztáros helyettesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Csanádapáca Község Önkormányzata és intézményei működésével kapcsolatos kontírozási, könyvelési feladatok, analitikus nyilvántartások vezetése, blások elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,,
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés, ,
 • önkormányzatnál illetve költségvetési szervnél szerzett pénzügyi, költségvetési ügyintézői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Professzionális szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • ASP „gazdálkodás szakrendszer” ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Három hónapnál nem régebbi, speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány („büntetlen előéletű, vele szemben a Kttv. 39. § (1b) és (1c) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”), vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről.
 • a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti fényképes, önéletrajz;
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázat tartalmát és a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik a pályázat elbírálásáig
 • képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lipták Péter jegyző nyújt, a 06-68-520-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1540/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.csanadapaca.hu - 2017. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató szolgálati lakást biztosítani nem. Az új jogviszony 6 hónap próbaidővel kerül létesítésre a nyertes pályázóval.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csanadapaca.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.