Meghívó

TÁJÉKOZTATÁS és MEGHÍVÓ

Tisztelt csanádapácaiak, tisztelt véleményező partnerek!

Csanádapáca Község Képviselő-testülete elhatározta, hogy ez évben elkészíti a Község településképi arculati kézikönyvét (TAK) és településképi rendeletét; ennek előkészítéseképpen már megalkotta a partnerségi egyeztetésről szóló rendeletét.

A fent nevezett dokumentumok megalkotása a településen folyó előkészítő vizsgálatokat, az épített- és természeti értékek feltárását és azok értékelését, majd a munkaközi anyag egyeztetését igényli. Lényeges a helyi társadalom érdemi bevonása ebbe a folyamatba, ezért az Önkormányzat javaslatokat és véleményeket vár a lakosság illetve partnerek részéről. A részletekről előzetes lakossági fórum lesz a tervezők részvételével 2017. augusztus 10-én 15. órakor a csanádapácai Művelődési Házban.

A fórum témájáról bővebben lehet olvasni az „Előzetes partnerségi tájékoztató ”-ban, amely megtekinthető a község honlapján.

A tervezési folyamat a későbbiekben is nyomon követhető és véleményezhető lesz a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017 (VII.26.) Kt. sz. önkormányzati rendeletünknek megfelelően.

Fentiek alapján várjuk a Tisztelt lakosság-, a község területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok-, továbbá a pusztaföldvári székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil egyesületek és gazdasági szervezetek észrevételeit, javaslatait.

Az észrevételek, javaslatok közlésére a fórumon, illetve 2017. augusztus 20-ig van mód a Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán: személyesen, postai úton Csanádapáca Község polgármesterének címezve, a 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. szám alatti címre, vagy elektronikus úton a csanádapáca@csanádapáca.hu e-mail címre, e-mail üzenet formájában.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

                                                                   Oláh Kálmán
                                                                    polgármester

Fájl: