Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a DAREH Zrt. által Csanádapáca Község Önkormányzat rendelkezésére bocsátott szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzeteket alábbi időpontokban lehet átvenni az önkorkormányzat közfoglalkoztatás-szervezési irodájában:

2017. szeptember 13. (szerda) 9 – 11 óra és 14 – 16 óra között,​

2017. szeptember 20. (szerda) 9 – 11 óra és 14 – 16 óra között,

2017. szeptember 27. (szerda) 9 – 11 óra és 14 – 16 óra között.

Az átvételhez kérjük, vigye magával:

- Személyi igazolványát és lakcímkártyáját,

- 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazást, amennyiben a számlafizetőnek nincs lehetősége személyesen átvenni az edényzetet.

A szelektív hulladékgyűjtő edényzet ürítésének időpontjait a közszolgáltató az edényzetek 60%-ának kiosztását követően határozza meg, melyről a lakosságot a későbbiekben értesíteni fogjuk.

Csanádapáca, 2017. 08. 28.

                                                                                     Oláh Kálmán s.k.

                                                                                        polgármester