Meghívó

M E G H Í V Ó

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli ülését 2017. augusztus 31-én (csütörtök) délután 16.00 órára a Községháza dísztermébe összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendtervezet:

Nyílt ülés

1.  Pályázati felhívás megtárgyalása fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

2. „KÖZÖSSÉGI KONYHA FELÚJÍTÁSA (5662 CSANÁDAPÁCA, SZENT GELLÉRT ÚT 46.)” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a kihirdetése

Előadó: Oláh Kálmán polgármester és dr. Lipták Péter jegyző

3. Beérkezett ajánlatok elbírálása a TOP pályázatokkal összefüggésben

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

4. Egyebek (bejelentések)

Előadó: Oláh Kálmán polgármester

Kelt: Csanádapáca, 2017. augusztus 29.

Tisztelettel:
                                                               Oláh Kálmán
                                                               polgármester