TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00013 - Csanádapácai Védőnői Szolgálat infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve: Csanádapáca Község Önkormányzata

Projekt címe: Csanádapácai Védőnői Szolgálat infrastrukturális fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 31 808 836 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Csanádapáca településen az Önkormányzat teljes körűen biztosítja a lakosság számára az egészségügyi alapellátásokat. Eszerint háziorvosi és  védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás, fogorvosi szolgálat áll helyben a lakosság rendelkezésére.

Jelen projekt keretében a védőnői ellátás fejlesztése történne meg, amely részben az ellátásnak helyet adó épület fejlesztését, átalakítását foglalja magában az előírt követelményeknek és elvárásoknak megfelelően, kisebb részben pedig új eszközök beszerzését.

A projekt megvalósításának indokát az jelenti, hogy az épület, amelyben a védőnők dolgoznak közel 35 éve épült, és az azóta eltelt időben csak állagmegóvás történt, átfogó felújításra azonban nem került sor. Az épület megoldandó problémái, hiányosságai a következők:

•          a nyílászárók elavultak, az épület falai és födémje nincs leszigetelve,

•          az épület fűtési rendszere cserére, az elektromos hálózat felújításra szorul,

•          a padlózatot linóleum fedi, ami az akadálymentesítési előírásoknak nem felel meg,

•          a mozgáskorlátozottak és a babakocsik részére kialakított feljáró dőlésszöge és iránya nem megfelelő,

•          fedett babakocsi tároló és akadálymentesített mosdó kialakítása szükséges a törvényi előírásoknak megfelelően.

A pályázó Csanádapácai Önkormányzat átfogó célja a kormányzati célkitűzésekkel összhangban a település lakosságának az országos átlagnál rosszabb egészségi állapotának javítása. Ezt a célt az Önkormányzat a község védőnői szolgáltatásának fejlesztésével és a méhnyakszűrés feltételeinek megteremtésével kívánja elérni. Az egészségügyi alapellátás fejlesztése, a betegség megelőzés hozzájárul a település lakossága esetében az egészségi állapot javulásához. A projekt konkrét célja ennek alapján a védőnői szolgáltatásnak helyt adó épület fejlesztése, alkalmassá tétele a meglévő és a kijelölt új feladatokban előírt minimumkövetelmények előírásainak. Ez a feltétele annak, hogy a továbbiakban is a jogszabályban előírtaknak mindenben megfelelő módon védőnői szolgálat működhessen a településen. A fejlesztés új, korszerű eszközök beszerzését is magában foglalja. A projekt speciális célja a település közszolgáltatásainak fejlesztése, minőségük javítása révén a lakosság elégedettségének és ezen keresztül a község népességmegtartó képességének növelése.

A pályázat keretein belül megtörténik az önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítása és átalakítása az alábbiak szerint. A törvényi előírásoknak megfelelően kialakításra kerül egy akadálymentesített mosdó, megvalósul az épület teljes külső-belső akadálymentesítése, egy mozgáskorlátozott parkoló kialakítása. A jelenlegi linóleum padlózat csúszásmentes hidegburkolatot kap. A babakocsik tárolására használt előszoba váróteremmé alakul át, helyette a külső teraszon lesz a fedett babakocsi tároló.

A belső átalakításokon felül további külső-belső felújításokra is sor kerül. Az épület külső hőszigetelést kap, megvalósul a nyílászárók teljes cseréje. A fűtési rendszer teljes felújítása is a projekt részét képezi, amelynek keretében új központi fűtés kialakítására kerül sor, valamint egy automata szabályozással rendelkező beépítésére. Megújuló energia hasznosítás keretében 3 kW összteljesítményű napelem lesz felszerelve az épület tetejére.

A fejlesztés új, korszerű eszközök beszerzését is magában foglalja. Ezzel részben az elavult eszközöket lehet újakra cserélni, másrészt a védőnői szolgálat esetében az új szolgáltatások és szűrővizsgálatok miatt van ezekre szükség.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00013