Szelektív hulladékgyűjtő edényzet pótosztási időpontok

T Á J É K O Z T A T Á S

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy aki a korábban meghirdetett időpontokban nem vette át a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet, az egy ismételt pótosztás keretében utoljára, az alábbi időpontokban átveheti a sárga szelektív edényzetet:

A pótosztás időszaka:

2017. október 11. (szerda) 7,00 – 10,00 és 15,00 – 18,00

 2017. október 21. (szombat) 8,00 – 12,00

2017. október 25. (szerda) 7,00 – 10,00 és 15,00 – 18,00

Az átvétel helye:

KÖZSÉGHÁZA

Közfoglalkoztatás-szervezési iroda

Az átvételhez kérjük, vigye magával:

- Személyi igazolványát és lakcímkártyáját,

- 2 tanú aláírásával ellátott meghatalmazást, amennyiben a számlafizetőnek nincs lehetősége személyesen átvenni az edényzetet.

Az Önkormányzat kérés esetén továbbra is biztosítja az átvett edényzetek kiszállításának lehetőségét, ha valaki koránál, egészségügyi állapotánál fogva ezt igényli