Szociális tüzelőanyag támogatás 2017

Csanádapáca Község Önkormányzata a BMÖGF/69-63/2017. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően   3.168.650,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesül  szociális célú barnakőszén vásárlásához.

A támogatás ténylegesen 998 q barnakőszén beszerzésére elegendő.

Fájl: