Meghívó - TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSE

MEGHÍVÓ

partnerségi egyeztető fórumra

Tisztelt csanádapácaiak, tisztelt véleményező partnerek!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai szerint folyamatban van Csanádapáca község településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítése. A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletünknek megfelelően tervezés közbeni partnerségi egyeztető fórumot tartunk, melyre tisztelettel MEGHÍVOM.

A fórum időpontja: 2017. november 15. szerda, délután 16.30 óra

A fórum helyszíne: Arany János Művelődési Ház, Csanádapáca, Szent Gellért út 75.

A fórumon vetített képes bemutató lesz, tervezői ismertetéssel. A fórum témájáról bővebben lehet olvasni a tervművelet megindításakor közreadott „Előzetes partnerségi tájékoztató”-ban, amely olvasható az augusztusi lapszámban, illetve a község honlapján (http://www.csanadapaca.hu/sites/default/files/tak-elozetes_tajekoztato_csanadapaca.pdf) A bemutatott egyeztetési anyag felkerül a honlapra (http://www.csanadapaca.hu/). Az egyeztetési anyag véleményezhető közvetlenül a helyszínen, vagy írásban a fórumot követő 8 napon belül, az alább ismertetett módon.

Várjuk az egyeztetésben résztvevő partnereink, tehát a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok-, a csanádapácai székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek-, továbbá a csanádapácai székhellyel bejegyzett civil szervezetek személyes részvételét, illetve írásos észrevételeit, javaslatait.

Az egyeztetési anyag véleményezésére a fórumon személyesen, illetve írásban 2017. november 23-ig van lehetőség a polgármesternek címezve papír alapon Csanádapáca község Önkormányzatának postai címére (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.) küldve, vagy elektronikus levélben a csanádapáca@csanádapáca.hu e-mail címre történő megküldéssel.

A képviselő testület a vélemények figyelembevételével dönt a dokumentumok elfogadásáról.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Csanádapáca, 2017. október 30.

Oláh Kálmán
polgármester