TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSE

Tisztelt Csanádapácaiak, Tisztelt Véleményező partnerek!

A településkép védelméről szóló törvény alapján az önkormányzatok feladata a településkép védelme, a település épített értékeinek és jellegzetes arculatának megőrzése. E feladathoz az országgyűlés különböző önkormányzati eszközöket rendelt. Egyik ilyen eszköz a településképi rendelet megalkotása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet előírásai szerint folyamatban van Pusztaföldvár község településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítése. A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletünknek megfelelően az előzetes tájékoztatás megtörtént, a tervezés közbeni partnerségi egyeztető fórum is lezajlott.

A partnerségi egyeztetés következő fázisában lehetőség van a településképi rendelet megismerésére, észrevételezésére. A rendelet tervezet megtekinthető a titkárságon, illetve az önkormányzat honlapján (http://www.csanadapaca.hu).

A rendelet tervezet tartalmazza:

 - a helyi védettségre javasolt épületeket, építményeket

- a településkép szempontjából kiemelt községrészek lehatárolását,

- a helyi védelemmel kapcsolatos szabályokat,

 - a településkép védelme érdekében megfogalmazott követelményeket,

- a településképi konzultáció, bejelentési eljárás, véleményezési eljárás rendjét,

- az értékvédelmi támogatás lehetőségét,

- településképi kötelezés és büntetés lehetőségét.

A rendelet-tervezet mellett érdemes megismerni a honlapon a kapcsolódó anyagokat (Települési Arculati Kézikönyv, illetve a védelemre javasolt épületek és építmények fotódokumentációja). A rendelet-tervezet véleményezésére 2017. december 10-ig van lehetőség a következő módon:

Várjuk az egyeztetésben résztvevő partnereink, tehát a község közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok-, a pusztaföldvári székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek-, továbbá a pusztaföldvári székhellyel bejegyzett civil szervezetek illetve észrevételeit, javaslatait.

 

Az egyeztetési anyag véleményezésére a polgármesternek címezve papír alapon Csanádapáca Község Önkormányzatának postai címére (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.) küldve, vagy elektronikus levélben a csanadapaca@csanadapaca.hu e-mail címre történő megküldéssel.

A Képviselő-testület a vélemények figyelembevételével dönt a dokumentumok elfogadásáról.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Csanádapáca, 2017. november 28.

                                                                 Oláh Kálmán
                                                                 polgármester