TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013 - A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda Óvodai Épületének Funkcionális Fejlesztése

Kedvezményezett neve: Csanádapáca Község Önkormányzata

A projekt címe: A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai épületének funkcionális fejlesztése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013

Szerződött támogatás összege: 79,25 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

Óvodánk 100 férőhellyel, négy részben osztott csoportban biztosítja a Csanádapáca község, ill. vonzáskörzetében lévő települések gyermekei számára az óvodai felvételt. A törvény szerint minden három évet betöltött gyermek, ill. szülői igény alapján a 2,5 éves gyermekek óvodai felvételét biztosítani tudjuk. A szülők részéről növekvő tendenciát mutat az óvodai felvétel iránti igény a gyermek három éves korának betöltése előtt.

A projekt tartalmának bemutatása:

Tervezett infrastrukturális tevékenységek:

- Az óvoda épületének teljes körű felújítása, korszerűsítése.

- Udvari játékok cseréje

- Nyílászárók cseréje, hőszigetelése.

- Fűtéskorszerűsítés.

- Kinti fedett szín létesítése

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

Az óvoda építése óta eltelt 43 év alatt nagyfokú beruházás nem történt intézményünkben, az épület több évtizedes, elavult nyílászáróin beesik az eső, befúj a szél, az ablakoknál rendszeres a beázás, ez a falakon is észlelhető. A korszerűtlen, elhasználódott nyílászárók miatt a fűtés is többletköltséget jelent. Jelenleg vannak olyan foglalkoztató termek, ill. iroda, óvónői szoba, amelyek szinte felfűthetetlenek, hidegek a téli időszakban. A csoportszobák egyenletes hőmérsékletének biztosítása is gondot okoz a jelenlegi fűtésrendszerrel. Éppen ezért az energetikai felújítás szükségszerű, ezzel összefüggésben az épület külső hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése a cél. A fűtés korszerűsítése, külső hőszigetelés megvalósulása természetesen a gazdaságosabb működéshez járulna hozzá alapvetően, de a csoportszobák egyenletes, megfelelő hőmérsékletének elérése minden óvodánkba járó kisgyermek érdekét szolgálná.

Balesetveszélyesek és korszerűtlenek az óvoda udvarán található gyermekméretű beton asztalok, padok, kerékpár tároló, ezek teljes cseréje, újak beszerzése szintén szükséges. A korszerűsítés, a felújítási munkálatok gazdagítanák az óvodai játszóudvar felszereltségét, megfelelően biztosítanák a nevelőmunka megvalósítását, a XXI. századi kihívásoknak való megfelelést.

Az 1974-es óvoda átadáskor egy fedett szín, közösségi tér is az udvar tartozéka volt. Ennek az építménynek a hiányát lassan húsz éve nélkülöznünk kell. Az óvodai nevelő munkájának eredményesebb, hatékonyabb megvalósulásához elengedhetetlen feltétele a fedett szín, fedett folyosó, ami az óvoda épületét kötné össze az udvarral. Intézményünkbe járó valamennyi gyermek eredményesen tudná használni az új létesítményeket, hiszen ezt programunkban is megfogalmaztuk: -„Célunk, olyan egészséges óvodai környezet megteremtése, amely megfelel gyermekeink egyénenként változó testi-lelki fejlődésének, mozgásigényének maximális kielégítésére.”

- Számszerűsíthető mutatók:

  • 100 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg
  • 7.744.259 Ft értékben 21 féle eszközt szerzünk be.

Darabszáma: 193

Az 1. mérföldkőben elvégzett feladatok

Az 1. mérföldkőben terveztük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérföldkőben kerültek véglegesítésre és pontosításra a műszaki tervek, dokumentumok, kiviteli szintű tervdokumentációk. Elkészült a részletes tervezői árazott és árazatlan költségvetés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről elkészült az energetikai tanulmány, és a fajlagos költségkimutatás is. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerültek elszámolásra. A kötelező nyilvánosság tájékoztatása elkezdődött a projekt tábla kihelyezésével, és kedvezményezett honlapján tájékoztató elhelyezése a projekt indításáról is megtörtént.

A 2. mérföldkőben elvégzett feladatok

A közbeszerzés lefolytatásra kerül, következő közbeszerzési feladatok megvalósulásával: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, - közbeszerezési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési kiírások megjelentetése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárják és az építési feladatokat átbeszélik, feltárják és ismertetik az előzményeket, ismereteket szereznek. Megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül.

A 3. mérföldkőben elvégzett feladatok

Kivitelezés első ütemének 50%-os készültségi fokáig szeretnénk eljutni, valamint a kivitelezés 50%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatira vonatkozó költség 50%-át. Műszaki ellenőri feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, ill. a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.

A 4. mérföldkőben elvégzett feladatok

A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készültségi foknál a projekt fő célkitűzését elérjük, a műszaki ellenőr átadja az épületet. Megtörténik a munkaterület visszaadása. A kivitelezés 100%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatira vonatkozó költség utolsó részét. Műszaki ellenőri feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.

Az 5. mérföldkőben elvégzett feladatok

Beszerzésre kerülnek az igényelt eszközök a csatolt eszköz lista alapján. Az eszközbeszerzés 100%-ban kívánjuk elszámolni a mérföldkő végéig. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.

A 6. mérföldkőben elvégzett feladatok

A 6. mérföldkő elérésével kívánjuk a további kötelező tájékoztatási feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, TÉRKÉPTÉR feltöltése, megjelent sajtóközlemények összegyűjtése stb.) A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzserek készítettek vagy átvettek. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vett a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. A 6. mérföldkőben kerül teljesítésre a vállalt indikátor, releváns monitoring mutató: „Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma” teljesül. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően 90 nap.