Parlagfű irtás a rendezett és egészséges lakókörnyezetért

Tisztelt Lakosság!

A község tisztántartása közös feladatunk, egészségünk és környezetünk védelme érdekében mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy élhető lakókörnyezetet alakítsuk és tartsunk fenn.

Kérünk minden csanádapácai ingatlantulajdonost, hogy gondoskodjon az ingatlana előtti járdaszakasz (saroktelek esetén a közterülettel érintkező oldalakon), zöldsáv és nyílt árok és ennek műtárgyai teljes területének gondozásáról, tisztántartásáról, az ingatlan előtti közterületre nyúló fák és más növények, valamint az élő sövények szakszerű gallyazásról, a járdák járhatóvá tételéről, az ingatlan előtti közterületen az allergén növények – különös tekintettel a parlagfűre – irtásáról.

Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény következményeképpen új szabályozás lépett életbe a parlagfű visszaszorítása érdekében. Az új jogszabályi előírások azért kerületek nagymértékben megszigorításra, mert a parlagfű gyomnövény kipusztítása csak országos méretű összefogással és évek alatti folyamatos gyommentesítéssel valósulhat meg. A jogszabály értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30-ig napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás és kapálás előnye, hogy teljes mértékben eltávolítja a parlagfüvet. Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy helyszíni szemlék formájában fokozatos ellenőrzések történnek a fertőzött területek felmérése érdekében. A parlagfű észlelése esetén külön felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a közérdekű védekezést. (Külterületen: Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Belterületen: település jegyzője)

A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik, az adók módjára behajtható, vagy jelzálogjog alapításával a kötelezett vagyontárgyára (ingatlan, gépjármű, stb…) terhelhető. A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság mértéke a terület nagyságától és az erősen allergizáló növény előfordulásának mértékétől függ.

A képviselő-testület idén a közérdekű védekezés végrehajtójául a KIS-Csanád Kft-t bízta meg. A mai naptól folyamatosak lesznek az ellenőrzések és az észlelést követően a cég – soron kívül – intézkedni fogok a parlagfű mentesítés tekintetében.

Június 30-át követően a jegyző felszólítás nélkül közérdekű védekezést rendel el, a parlagfű irtását az ingatlan tulajdonos költségére elrendeli és 15.000 forinttól 5 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja.

A növényvédelmi bírság tételes mértéke:

1. belterületen

kevesebb, mint 50 m2

15 000 Ft

50 m2, vagy nagyobb, de 100 m2-nél kevesebb

15 000-50 000 Ft

100 m2, vagy nagyobb, de 200 m2-nél kevesebb

50 000-100 000 Ft

200 m2, vagy nagyobb, de 1 ha-nál kevesebb

100 000-750 000 Ft

1 ha, vagy nagyobb

750 000-5 000 000 Ft

2. külterületen:

kevesebb, mint 1 ha

15 000-50 000 Ft

1 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 5 ha

50 000-150 000 Ft

5 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 10 ha

150 000-225 000 Ft

10 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 30 ha

225 000-1 000 000 Ft

30 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 50 ha

1 000 000-2 000 000 Ft

50 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint 100 ha

2 000 000-3 750 000 Ft

100 ha, vagy nagyobb

3 750 000-5 000 000 Ft

Csanádapáca Község Önkormányzata a helyi vállalkozók bevonásával szeretné a figyelmet felhívni a tisztább, élhetőbb környezet fontosságára, ezért a „VÁGOD?! …Friss lélegzetért…” akció keretében parlagfűirtási versenyt hirdetett. Az ötvenesével kötegelt töves parlagfüvet munkaidőben Csanádapáca Község Önkormányzatához lehet behozni. (Harangozó Zoltán -06-20/352-94-31) Aki hetente a legtöbb köteget adja le, az értékes ajándékcsomagban részesül.

Kérünk minden ingatlantulajdonost, hogy- az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes állapot fenntartását.

 

Kelt: Csanádapáca, 2013.07.04.

dr. Lipták Péter
       jegyző