Rekultiváció: heteken belül kezdenek (I. ütem)

Hamarosan indulhatnak a gépek, elkezdődik a Délkelet-Alföld bezárt hulladéklerakóinak rekultivációja. Ünnepélyes projektnyitó rendezvényt tartottak Orosházán, március 7-én annak a pályázatnak a keretében, amely az anyagi hátteret biztosítja a zöldberuházáshoz. Két párhuzamosan futó projekt (I. és II. ütem) keretében mintegy 10,5 milliárd forintos uniós forrást használhatnak fel a társult önkormányzatok.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2011 májusában nyújtotta be pályázatát, a támogatási szerződés 2012. április 27-én lépett hatályba. A kivitelezési szerződést 2013. december 16-án írták alá. Az előkészítő mérnöki munka, a meglévő dokumentáció átvizsgálása, aktualizálása folyamatban van. A tényleges munkavégzés a tervezettek szerint április folyamán kezdődik meg.

A térségi szintű rekultivációs programban 71 település összesen 76 db hulladéklerakójának rekultivációját valósítja meg, ebből 39 db-ot kíván megoldani az I. ütemben. Ezzel párhuzamosan zajlik a II. ütem is, amelybe 37 lerakót vontak be. A két projekt összesen megvalósítja a régió rekultivációs céljainak 40%-át, illetve az országos célok közel 5%-át. A jelentős uniós támogatás és hozzá rendelt állami forrás a Társulásnak 100%-os, vissza nem térítendő támogatást jelent.

A projekt bruttó összköltsége (I. ütem esetében) 5.257.944.681 Ft, melyet a tá-mogatási szerződés értelmében, teljes mértékben a pályázati forrás fedez.

A projekt megvalósítási időszaka: 2012. április 27. – 2015. június 30.

A pályázat célja: a környezet védelme, elsősorban a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása és a nem megfelelő műszaki védelemmel ellátott, bezárt települési szilárdhulladék-lerakók által okozott környezetterhelés minimalizálása, vagy megszűntetése.

A REKULTIVÁCIÓ latin eredetű szó, jelentése: az emberi beavatkozás miatt elpusztult természeti környezet, különösen növényzet tudatos helyreállítása talajjavítással, ültetéssel.

Magyarországon, csaknem minden második település határában éktelenkedik egy-egy felhagyott, műszaki védelemmel el nem látott szilárdhulladék lerakó. E lerakók komolyan veszélyeztetik környezetünket, ugyanis az eső folyamatosan a talajba mossa a szennyezőanyagokat, melyek a talajvízbe jutva szennyezhetik felszíni és felszín alatti vizeinket, termőföldjeinket, a mélyebb rétegekbe jutva pedig mérgezhetik ivóvízkészletünket.

A rekultiváció alapvetően hulladékelhelyezés által roncsolódott terület „helyreállítását” jelenti. Hulladéklerakók esetében azonban akár a mezőgazdasági, akár az erdőgazdasági hasznosítás nem vagy csak korlátozott mértékben valósítható meg, a beépítésük pedig nagy nehézségekbe ütközik. Legfontosabb feladat tehát a tájseb eltüntetése és a hulladéklerakóból történő szennyezőanyag kibocsátás megszűntetése, illetve minimalizálása.

A DAREH Önkormányzati Társuláshoz tartozó projektterület Békés megye, valamint Csongrád megye keleti területére terjed ki. A települések jellemzően ártérperemi területen, a Körös-Maros völgy területén helyezkednek el, ahol nagy számban találhatók természetvédelmi területek is.

Az érintett terület érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területe a Maros-hordalékkúp térsége, ahol a jó vízvezető képességű rétegek gyakorisága, jellege lehetőséget nyújt arra, hogy a felszín felőli szennyezések bekerüljenek a magasabban fekvő rétegvizekbe.

A műszaki védelem nélkül kialakított hulladéklerakók esetében a csapadék, a lerakóhoz érkező víztömeg, vagy a talajvíz kioldja a hulladéktestből a szennyező, esetleg mérgező anyagokat, melyek a talajvízbe szivároghatnak. A hulladéklerakóból leszivárgó víz még évtizedekig szennyezheti a felszín alatti vizeket. A projektben résztvevő 36 település közül 19 esetében a bezárt lerakó sérülékeny vízbázist veszélyeztet. Gerendás kivételével mindegyik közvetlenül is veszélyezteti az ivóvízbázist.

Megfelelő rekultiválással minimálisra szorítható a környezet terhelése, a lerakók felső szigetelésével, felszedésével teljesen megszüntethető a további terhelés. Emellett egyes rekultivált területek a jövőben tovább hasznosíthatók lesznek pl. ipari létesítmények te-lepítésére, melynek során nem lesz szükség újabb területek bevonására.

Az I. ütemben résztvevő települések: Almáskamarás, Ambrózfalva, Battonya, Békés-sámson, Békésszentandrás, Bélmegyer, Biharugra, Csanádapáca, Dévaványa, Doboz, Dombegyház, Dombiratos, Ecsegfalva, Elek, Gerendás, Kertészsziget, Kétegyháza, Ke-vermes, Körösújfalu, Kötegyán, Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Makó, Maroslele, Med-gyesbodzás, Medgyesegyháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár, Sar-kad, Szeghalom, Szentes, Tarhos, Újkígyós, Zsadány.

Pályázati közbeszerzések:

A projektekben eddig kiválasztott szereplők: a közbeszerzési szakértő (MÁTRIX Audit Kft.), a jogi szakértő (Dr. Uzonyi Ügyvédi Iroda) és a kommunikációs feladatokat ellátó cég (Orosházi Média Kft), a mérnökszervezet (DAREH I. Mérnök Konzorcium (konzorci-umvezető: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft., konzorciumi tagok: UTIBER Közúti Beruházó Kft., JT Infotéka Szolgáltató Kft.)), kivitelező (DAREH-I. Konzorcium, vezető konzorciumi tag: KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezet-gyártó Zrt., tagok: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft., WEST HUNGÁRIA BAU Kft., WESTBERG Építőipari és Kereskedelmi Kft.)