Szervezeti, személyzeti adatok

1. Szervezeti személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok:

Hivatalos név: Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.
Telefon: +36-68/520-200
Fax: +36-68/520-201
Központi elektronikus levélcím: csanadapaca@csanadapaca.hu
Honlap: http://www.csanadapaca.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út31.
Telefon: +36-68/520-200

A Polgármesteri Hivatal munkarendje, ügyfélfogadás:
Hétfő:              8.00-12.00                13.00-16.00
Kedd:              nincs ügyfélfogadás
Szerda:           8.00-12.00                13.00-16.00
Csütörtök:      8.00-12.00                13.00-16.00
Péntek:           8.00-13.00                         ---

Aljegyző/Gazdálkodás: Megyeriné Lepsényi Aliz 06-30-157-30-65
Pénzügy: Tóth Beatrix Mária 06-30-532-76-27
Pénzügyi ügyintéző: Csatáriné Mórocz Erzsébet Ágnes  06-30-134-74-53
Titkárság: Frank Ibolya 06-68-520-200
Munkaügy: Hajduné Szűcs Mária 06-30-540-88-85
Adóügyek,  Pénztár : Péter Sándor 06-30-787-65-38
Adóügyek, Igazgatás, Anyakönyvvezető: Silló Norbert 06-30-787-65-38
Szociális ügyek, Anyakönyvvezető: Ökrös Szabina 06-30-346-76-72
Közterület-felügyelő: Harangozó Zoltán 06-30-787-65-51

1.1.2 A szervezeti struktúra

Polgármester:         Oláh Kálmán                                             
telefon:                     06-68-520-208  
E-mail:                        polgarmester@csanadapaca.hu
Jegyző:                       dr. Lipták Péter           
telefon:                     06-68-520-200  

1.1.3 A szerv vezetői

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége:
 
Polgármester:                     Oláh Kálmán                                             
Telefon:                             06-68-520-208  
 E-mail:                              polgarmester@csanadapaca.hu
Jegyző:                               dr. Lipták Péter                  
Telefon:                             06-68-520-200  
E-mail:                               jegyzo@csanadapaca.hu
 
Csanádapáca Község Képviselő-testületének tagjai:

Ökrösné Andrusik Anita 06-30/605-2847
Csikós Gábor 06-30/462-0977
Mórocz Ildikó 06-30/375-9374
Oláh Lajos Sándorné 06-30/488-3795
Varga Péter 06-70/330-5169
Véróné Erzsiák Beáta 06-30/492-3172

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:

Az intézvény neve:

 Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ 5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.

Az intézmény felügyeleti szerve:
Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.
 
Az intézmény tagintézményei és telephelyei:
 

Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ
5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5.
Intézményvezető: Pepó Jánosné
Telefon: +36-68/520-217
E-mail: gondkpapaca@internet-x.hu

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodási szervezetek: 
                                                                                            
1.4 Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok:                                                  

1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve: Csanádapácai Új Szó
Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata
                        5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.
                       Telefon: +36-68/520-200
Felelős szerkesztő:                                                    

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve) székhelye, elérhetősége(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) honlapjának címe:


Békés Megyei Kormányhivatal
A kormány területi államigazgatási szerve

Kormánymegbízott: dr. Takács Árpád
Főigazgató: dr. Rákóczi Attila
Igazgató: dr. Krizsán Anett
5600 Békéscsaba, Derkovics sor 2.
Tel.:(66)622-000 Fax:(66)622-001
Email: vezeto@bekeskh.hu