Szociális célú tűzifa támogatás

Csanádapáca Község Önkormányzata természetben nyújtott szociális ellátásként tűzifát biztosít azoknak a Csanádapáca község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő személy esetén annak 400 %-át.

A támogatás mértéke legfeljebb 5 m3 tűzifa, egyszeri alkalommal.

Az eljárás kérelem alapján indul, melyet a külön erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni.

Bővebb tájékoztatást valamint támogatás iránti kérelmet a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal 3. számú irodájában kérhetnek.

Ügyintéző: Ökrös Szabina

Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.

A kérelmet 2013. november 18. napjától - 2013. december 20.  napjáig lehet benyújtani.

A támogatási kérelmeket a Szociális-Ifjúságvédelmi, Közművelődési és Sport Bizottság bírálja el.

Formanyomtatvány letöltése: Tűzifa igénylés 2013

 

Csanádapáca, 2013. november 21.