Tevékenységre, működésre vonatozó adatok

 

1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája:

- A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzat

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve:
Csanádapáca község Önkormányzatának jegyzője


Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:
Csanádapáca község területe

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

Eljárási illeték:                    3.000,- Ft

Igazgatási szolgáltatási díj: 1.750,- Ft

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati és nyitvatartási idő:

Önkormányzati Hivatal
5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.

Ügyfélfogadás:

Hétfő, Szerda, Csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-16.00.
Kedd: nincs ügyfélfogadás,
P: 8.00-12.00

2.3 Közszolgáltatások

2.4 A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke:

Anyakönyv, személyi adat és lakcímnyilvántartás, iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról szóló az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok:

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:

Önkormányzati Hivatal címére benyújtott kérelemmel (Önkormányzati Hivatal 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.)

A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei:

2.5 Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:
Csanádapácai Új Szó
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása:
Közéleti lap

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja:

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye:
Ingyenes lap

2.6 Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje:

......helyi rendelet Csanádapáca község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzat

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím:
Postai cím: Csanádapáca Község Önkormányzata 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.
E-mail: csanadapaca@csanadapaca.hu

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám):
Csanádapáca Község Önkormányzata 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31.